Archív Faktúry

COVID-19

Oznam pre občanov k celoplošnému testovaniu obyvateľstva v súvislosti s ochorením COVID-19 v obci Opiná

 

Vážení občania,

1.    kolo celoplošného testovania COVID-19 v našej obci sa uskutoční v sobotu 31.10.2020. Odberné miesto je v priľahlých vonkajších priestoroch kultúrnospoločenskej miestnosti obecného úradu (parku).

Test bude možné absolvovať v odbernom mieste v čase od 7.00 hod. do 12.00 hod.  a  od 13.00 hod.  do  21.30 hod.   (posledný odber).

Plnoleté osoby, ktoré sa prídu testovať sa preukážu občianskym preukazom a deti do 15 rokov preukazom poistenca.

Osoby nad 65 rokov, ktoré sa pohybujú iba v domácom prostredí, alebo ľudia so zdravotnými obmedzeniami – respiračné ochorenie, autisti, ľudia trpiaci onkologickým ochorením a pod., ktorí sa vyhýbajú kontaktom a deti do 10 rokov sa testovania nemusia zúčastniť.

Na test môžu prísť aj osoby, ktoré sa v čase testovania zdržujú v obci. Postačí im doklad totožnosti.

Nakoľko bude každý testovaný občan čakať vonku na výsledky testov cca 20 minút, doporučujeme  sa vám teplo obliecť a chrániť sa pred dažďom.

Priebeh testovania bude zverejnený pri vstupe na odberné miesto a každý si ho môže prečítať.

Vážení spoluobčania,

Žiadame vás, aby ste počas celého dňa svojím zodpovedným prístupom prispeli k bezproblémovému priebehu testovania v našej obci. Treba využiť možnosť testovania od rána, nakoľko v priebehu dňa budú do našej obce presmerovaní na testovanie občania aj z iných obcí.

Verím, že spoločne túto situáciu zvládneme.

 

Imrich Taiš,

 

starosta obce, v.r.

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec