Kamerový systém rok 2017

 

Zverejnenie informácie o realizácií projektu pre občanov a širokú verejnosť

 

V súlade so zákonom č. 121/2013 Zb.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov,  že  od  25.8.2017  je obec monitorovaná kamerovým systémom.

Obec podala žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality a zvýšenie bezpečnosti prostredníctvom kamerového systému, bola úspešne schválená a následne sa uskutočnila samostatná realizácia projektu.

Ministerstvo vnútra  Slovenskej republiky v roku 2017 poskytlo obci dotáciu 5000,00 €. Obec spolufinancovala čiastku 1410,00 €. Cena projektu spolu 6410,00 €.

Cieľom projektového zámeru je zabezpečenie prevencie voči páchaniu kriminality a inej spoločenskej činnosti v obci. Čiastkové ciele projektového zámeru je zabezpečiť ochranu verejného poriadku v obci, zvýšiť úroveň ochrany života, zdravia a osobnej slobody obyvateľov obce, zvýšiť celkovú úroveň bezpečnosti v obci, zabezpečiť ochranu verejného a súkromného majetku v obci, zvýšiť kvalitu životného prostredia, cieľová skupina sú deti do 18 rokov (najvyšší stupeň ohrozenia), seniori cca 30 rokov (vysoký stupeň ohrozenia).

Cieľom je zamedziť nepriaznivým vplyvom vandalizmu a krádežiam, zabezpečiť poriadok v obci a tiež možnosť ako prispieť k prevencií kriminality.

 

„Projekt bol finančne podporený Radou vlády SR pre prevenciu kriminality“.  

 

 

 

 

 

 

Harmonogram_zvozu_TDO_2017

 

стоимость интернет магазина

vsemsmart.ru

профессиональная чистка полости рта

ручной инструмент спб

valley of the kings slots